Pinseunderet

Pinsen er en av de fire viktigste høytider i den kristne tradisjonen. Hvorfor det? Vi vet at 120 disipler var samlet på den øvre sal og mottok Den Hellige Ånds gave for første gang. Det forvandlet livene til disse menneskene. Det Jesus hadde lovet disiplene fikk de denne dagen. Det ble et før et etter for dem alle. Rådgiveren ble gitt dem, de talte alle i tunger og kraftige gjerninger begynte å skje gjennom dem. 

Bibelen inneholder sterke løfter om at vi i dag har samme tilgang til DHÅs kraft. Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender’ (Ap. Gj. 1.8).

Men det skjedde også en annen og like viktig sak denne dagen. Menigheten så dagens lys.

I dag er det dessverre slik at mange forlater menigheten. Tro uten tilhørighet er blitt normalt. Særlig gjelder dette unge mennesker. Menighet er i Skriften et fundament for der kristne livet. Menigheten skal sikre at den enkelte kristne tar del i samfunnet, brødsbrytelsen, bønnene og apostlenes lære.

I menigheten blir den enkelte med i Guds forsamling på jord, den lokale og den universelle menighet. For et privilegium! Menigheten er Kristi legeme og Åndens samfunn. I menigheten kan vi komme inn i den funksjon på Kristi legeme som vi er tiltenkt, vi blir en del av samfunnet hvor Gud åpenbarer seg. Dette må forkynne med frimodighet og vi som menighetsledere må gjøre alt vi kan for at menigheten framstår som et relevant sted hvor den enkelte får tatt i bruk sine åndelige gaver.

Jan Inge Jenssen

Del gjerne denne artikkelen

UA-86137696-2